Egzaminy

Egzaminy

Przydatne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy
Egzamin na prawo jazdy
Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna egzaminu państwowego

Sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej

Część praktyczna egzaminu państwowego

obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów podstawowych i jest realizowana na placu manewrowym, umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na drogach publicznych.

Wymagane dokumenty

 – profil kursanta
 – dowód uiszczenia opłaty za egzamin

Warunek przystąpienia do egzaminu

Posiadanie przez osobę zgłaszającą się na egzamin odpowiedniej sprawności fizycznej i psychicznej,    ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, karty stałego pobytu lub paszportu.

Po uzyskaniu zświadczenia o ukończeniu kursu

Uzyskujesz możliwość zdania egzaminu państwowego w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego na terenie kraju.

PRZYJDŹ DO NAS

a napewno przygotujemy cię do nowych egzaminów